Zwroty

ZWROTY

Produkty szyte na miarę nie podlegają zwrotowi zgodnie z ustawą konsumenta. Produkt jest szyty według wymiarów klienta, po otrzymaniu produktu możliwe są poprawki w obrębie projektu.

WYMIANY

Klient może wymienić produkt w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Produktem.

Klient za zgodą Sprzedawcy może wymienić Produkt na inny, o ile zgłosi taką chęć Sprzedawcy za pośrednictwem e-mail: info@absolutdimension.com, po otrzymaniu informacji o możliwości wymiany, prosimy o wypełnienie dołączenie kartki z odręcznie napisaną prośbą o wymianę wraz z numerem zamówienia oraz numerem konta do zwrotu środków.

Rozliczenie w przypadku wymiany Produktu:

W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę taką samą drogą jaką została dokonana płatność lub w inny sposób po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

Produkt należy odesłać na adres: Absolut Dimension sp z.o.o. Wronia 45/201 Warszawa 

Klient zgłaszając wymianę proszony jest o przesłanie Produktu wraz z dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny, rachunek, faktura).