3. Ana

Polish below

Ana - a kind of openwork top made by hand from yarn in the beautiful energy of deep meditation. Creation is accompanied by a transformation process that takes place in the client's subconscious. There is a realization and release of mental limitations, work with the intention of healing, which in turn releases the beautiful potential of the client.

Ana is No. 3 in creating SM.ART Wardrobe - she starts the entire transformation process.

The hue, texture, type of yarn and form are uniquely matched to the needs of transformation and the personality of the client.

 

 

Ana - to rodzaj ażurowego topu tworzonego ręcznie z przędzy w pięknej energii głębokiej medytacji. Tworzeniu towarzyszy proces transformacji jaki dokonuje się w podświadomości klientki. Następuje uświadomienie i uwolnienie mentalnych ograniczeń, praca z intencją uzdrawiania, co w efekcie uwalnia piękny potencjał klientki.

Ana jest nr 3 w tworzeniu SM.ART Garderoby - uruchamia cały proces transformacji.

Kolorystyka, faktura, rodzaj przędzy i forma są unikalnie dobierane do potrzeb transformacji i osobowości klientki.