13. Handbag Unique

Polish below

Handbag Unique - a cocktail handbag designed for a cocktail dress, it creates a compositional whole with it. It always includes in its structure an element of jewellery consistent with the dress. The texture of the fabric, hue and type of jewellery selected individually taken into account the client's preferences, style and personality. 

Torebka Unique - torebka cocktailowa zaprojektowana do sukienki typu cocktail, tworzy z nią kompozycyjną całość, zawsze zawiera w swojej konstrukcji element biżuterii spójny z sukienką.

Faktura tkaniny, kolorystyka i rodzaj biżuterii dobierany indywidualnie uwzględnia preferencje klientki, jej stylistykę i osobowość.