1. Dress Absolut

Polish below

The base dress - this is where the SM.ART Wardrobe design process begins.

The premise of the Base Dress Project is to capture the strengths of the style and correct the proportions.

The choice of cut, hue and fabric as well as the finishing method are individually tailored to the figure, personality and lifestyle of the client. All other items of clothing are designed based on the assumptions of the base dress and create perfect compositions with it.

Sukienka bazowa - od niej zaczyna się proces projektowania SM.ART Garderoby

Założeniem Projektu Sukienki bazowej jest uchwycenie atutów stylwetki i skorygowanie proporcji. 

Dobór fasonu, koloru i tkaniny oraz sposobu wykończenia jest indywidualnie dopasowany do figury, osobowości i stylu życia klientki.

Wszystkie pozostałe elementy garderoby są projektowane w oparciu o założenia sukienki bazowej i tworzą z nią idealne kompozycje.