jak Energia tworzy ubranie...

Wibracja . to ona odpowiada za jakość energii... jaka jest najwyższa?

RADOŚĆ

Będąc w Radości, przejawiam największą Moc! Niesie mnie ponad... a rzeczy stają się same... to odwieczne prawo Wszechświata! Być w Radości, która niesie ze sobą Wdzięczność niczym syjamskie bliźniacze współzależnienie...

Jedno istnieje dzięki drugiemu, drugie rośnie dzięki pierwszemu!

Kiedy zaczynam tworzyć nowy projekt... zawsze poprzedzony jest ekscytacją! Jestem podniecona! W totalnej Radości!

Tak fizycznie podniecona! Ponieważ twórcza energia, która zaczyna płynąć i prosić się o materializację jest dokładnie tą samą energią co seksualna... :) płodzenie dzieci z punktu materializacji energii jest dokładnie tym samym co płodzenie projektów..

Akt sam w sobie trwa długo... niczym dosłowna ciąża. Chodzę z nią, wczuwam się co przynosi, co objawia, jakie emocje ją tworzą, co uświadamia... w procesie zawsze dokonuje się Akt transformacji. To fizyczne przebijanie się Światła przez ciemność umysłu.. :) a jakże!

Zawsze po spłodzeniu następują objawienia!

Jasność umysłu, pojmowania rzeczy, widzenia szerzej... głębiej... wyżej... dalej...

Po stworzeniu patrzę na siebie w zachwycie i w uśmiechu kiedy padają jakże ciasne dotychczasowe postrzegania... to jest ten sens!

Życia!

Doświadczanie nieskończoności.. kiedy kolejny Akt twórczy udowadnia jak sufit nagle się podniósł i coś co było poza zasięgiem nieznanym - oto nastaje i ukazuje się szersza perspektywa...

Wtedy siadam i patrzę na to co stworzyłam z dystansem... bo wiem że to co się dokonało jest Absolutnie Nowe... czystsze . pełniejsze . dokomponowane...

I ta RADOŚĆ która towarzyszy wszechobecna w projekcie niesie do dalej... 

To ważne co nosisz

Czym się otaczasz

To z czego jest to stworzone...

ponieważ ta jakość energii zasila Twoje pole

ważne by zasilane było energią, która Cię wzmacnia!

Dlatego nasze projekty mają Imiona - każdy z nich powstawał i powstaje w głębokim procesie transformacji... kiedy ciemność ograniczoności rozprasza Światło możności i puszcza konkretna blokada!

Ukazuje się wtedy Czysta Moc... energia niosąca Inspirację! Zew! Życie!

 

c.d.n 
Zapraszam w każdy czwartek!
Anna Długołęcka