Atrakcyjność - Moc Przyciągania

Dzień dobry,

pragnienie jest takim naszym składnikiem jestestwa, że nakręca cały rozwój ludzkości.. z założenia nigdy nie będzie nasycone! To przecież oznaczałoby zastopowanie!

Rozwój... to genialność istoty rzeczy, następstwa, ewolucji... kiedy poprzez doskonalenie odkrywamy jaką Absolutnie NIesamowitą Mocą twórczą jesteśmy!

To fascynujące i ekscytujące zintegrowanie się ze świadomością twórczą niesie w sobie potężną życiodajną energię! Życie bowiem to ruch! NIeustający ruch energii, subtelnych niewidzialnych dla oka przepływów atomów, które połączone pragnieniem - siłą nadającą im kierunek i obraz poprzez przyciąganie ich do siebie. Kiedy moc pragnienia przyciąga atomy do siebie razem - materializuje się.

Tak powstaje urzeczywistnienie. Tak następuje rozwój...

Ta siła pragnienia - ma wbudowany magnetyzm... jedno sprzęża drugie, żyją dzięki sobie wzajemnie. Nieustannie się pobudzając, pragnienie i jego siła - magnetyzm, który urzeczywistnia spełnienie pragnienia.

Dualizm - jedno z praw Wszechświata. Którego właściwym rozumieniem jest że CAŁOŚĆ to jedność ze swoim przeciwieństwem. Wieczna Interakcja. Coś i jego przeciwność! :)

Pragnienie - Magnetyzm

Potrzeba i Zaspokojenie

Jak to ma się do Sukienek? 

Na fizycznym planie naszej oko widzącej egzystencji.. magnetyzmem, siłą która materializuje zaspokojenie pragnienia jest Atrakcyjność!

Kiedy Kobieta czuje się Atrakcyjna - wydziela Magnetyzm... siłę przyciągania Wszystkiego co spełnia jej pragnienia. Ten niesamowity ośrodek działania znajduje się w II czakramie usytuowanym w okolicach narządów płciowych - to nic innego jak nasza seksualność! Pełna akceptacja Kobiecości, swobodny przepływ twórczej żeńskiej energii... określanej słowem Piękno.

Dlaczego coś wydaje się nam Piękne, a coś innego nie?

za tę klasyfikację odpowiada ilość twórczej energii którą przedmiot jest nasączony... 

im intensywniej twórczo zaangażowany... tym doskonalszy tym piękniejszy!

Im doskonalszy tym prostszy i spójniejszy... i wtedy wybija jego Moc! Piękno!

Być Kobietą to przywilej!

Twórcza Moc żeńskiej energii kiedy stanie w pełnej Akceptacji - wyzwala Magnetyzm - Moc która spełnia każde Pragnienie.

Jaka jest konkluzja?

Kochane Kobiety - Pełna Akceptacja swojej kobiecości wyraża się w Atrakcyjności.. ukierunkowanie się na bycie i czucie się Atrakcyjną - wyzwala Moc!

I pragnienia zaspokajają się same... wystarczy je wyrazić!

Nasze Życie to Siły które nim sterują, nadając im właściwy wektor - przyciągają się i materializują...

Atrakcyjność to Sztuka:

- Kompozycji, czyli właściwych proporcji formy, kolorów, faktur

- Wrażenia, czyli Siły Magnetyzmu - Pragnienia!

za tym biegniemy!

Podążamy za tym co wywołuje w nas Pragnienie

bo to Moc Życia!

Rozwoju!

Ewolucji!

 

Pozwólcie Sobie na Atrakcyjność... i rozwijajcie w niej Mistrzostwo! a Pragnienia będą zaspokajane...

 

potrzebujecie w tym pomocy?
Jestem dla Was, zapraszam!
*
c.d.n 
Zapraszam w każdy czwartek!
Anna Długołęcka