2 strona bialy
Futro Absolut Man
1 roz strona
Futro Koshoku Man
Kamil Ola plaszcz
Płaszcz Aloa Man